image

Przedstawiam Państwu ofertę mojego gabinetu.

Zajmuję się diagnozą logopedyczną, terapią wad wymowy, terapią zaburzeń mowy i komunikacji, wczesną interwencją logopedyczną.

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą ...

Więcej

image

Informacje o mnie

Pedagog

Logopeda ze specjalizacją surdologopeda

Specjalista Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka

Więcej

image

Dla lepszego zrozumienia

Aby ułatwić Państwu zrozumienie fachowej nomenklatury używanej przez specjalistów, proponuję zapoznanie się z leksykonem pojęć

Więcej

image

Współpraca

Dla uzyskania lepszych efektów terapeutycznych podjęłam współpracę z wieloma wybitnymi specjalistami i terapeutami w zakresie rozwoju dziecka ...

Więcej

Wiadomości

Rejestracja

Możliwa jest rejestracja on-line, w tym celu należy wypełnić formularz znajdujący się poniżej....
Więcej

Witamy na nowej stronie

Oddajemy do Państwa dyspozycji naszą nową stronę, będziemy wdzięczni za wszelkie informacje o działaniu...
Więcej
MUTYZM

 

zaburzenie komunikacyjne o podłożu psychogennym; niemożność wypowiadania się przy zachowaniu rozumienia mowy; ze względu na zakres wyróżnia się: mutyzm całkowity (przejawiający się niezmiennością, w każdej sytuacji i w odniesieniu do wszystkich osób) i wybiórczy (selektywny, częściowy, pojawiający się tylko w pewnych sytuacjach lub w odniesieniu do pewnych osób);

Więcej
 
MOTORYKA

 

całokształt różnych form ruchów całego ciała człowieka; wyróżniamy motorykę dużą, małą i artykulacyjną; rozwój motoryki jest bardzo istotny dla prawidłowego funkcjonowania dziecka, jest doskonałą podstawą do nauki pisania i czytania, koncentracji, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokoworuchowej, jeśli przebiega bez zakłóceń;

Więcej
 
KONCENTRACJA UWAGI

 

wyodrębnianie istotnych elementów z pola percepcyjnego (np. wzrokowego, słuchowego czy dotykowego), czyli skupienie uwagi na jakiejś rzeczy lub czynności; cała uwaga (z udziałem wszystkich doznań zmysłowych, myśli i wyobrażeń) skupia się wtedy w naturalny sposób na jednym bodźcu, inne bodźce są wytłumiane lub pozostają daleko w tle; osiąga się przez to bardziej świadomy i celowy charakter działania, wysoką intensywność odczuć oraz zwiększoną wydajność; koncentracja uwagi może nastąpić pod wpływem świadomego działania człowieka lub samoistnie, bez wyraźnej uświadomionej woli;

Więcej
 
DYSLEKSJA ROZWOJOWA

 

zespół specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu; w ramach tego syndromu wyróżnia się trzy węższe terminy: dysleksja, dysortografia, dysgrafia; określenie „rozwojowa” oznacza, że trudności ujawniają się od początku nauki szkolnej; specyficzne trudności w opanowaniu czytania i pisania są konsekwencją zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych i ich integracji (funkcje językowe, spostrzeganie, motoryka, uwaga i pamięć); nie rozpoznaje się u dzieci z: inteligencją niższą niż przeciętna, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, niedowidzeniem, chorobami neurologicznymi (epilepsja, mózgowe porażenie dziecięce, po urazach głowy lub zapaleniu opon mózgowych), zaniedbanych środowiskowo;

Więcej
 
JĄKANIE

 

zaburzenie komunikacji słownej; niezamierzone przerywanie, powtarzanie, przeciąganie i zniekształcanie głosek, sylab i słów z powodu nieprawidłowego napięcia i koordynacji ruchowej mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych; często towarzyszą mu współruchy, reakcje wegetatywne oraz zaburzenia interakcji społecznych; wymaga terapii interdyscyplinarnej

Więcej
 
DYSARTRIA

 

zaburzenie mowy wynikające z uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy, co powoduje zaburzenia napięcia, kontroli i koordynacji czynności mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych oraz częściowe upośledzenie czynności mowy; zaburzeniu ulega aspekt fonetyczny i ekspresja mowy; lżejsza postać anartrii, najczęściej występuje przy MPD;

Więcej
 
AGNOZJA

 

upośledzenie lub utrata zdolności rozpoznawania bodźców, zjawisk i przedmiotów na skutek nieprawidłowego pojmowania i przetwarzania wrażeń, odbieranych za pośrednictwem któregoś ze zmysłów, przy braku uszkodzeń organicznych tych zmysłów; może być: czuciowa, słuchowa lub wzrokowa;

Więcej
 
AFAZJA

 

częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy u człowieka, który uprzednio je opanował, spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych; może dotyczyć rozumienia lub mówienia albo rozumienia i mówienia;

Więcej